Likabehandlingsutskottet (LikeU)

Likabehandlingsutskottets huvudsakliga uppgift är att se till så att alla känner sig inkluderande på kåren. Bland annat arbetar utskottet med kårens värdegrund, håller i workshops och välkomnar nya studenter. Utskottets mål är att kåren och Campus Ultuna ska vara en plats där alla trivs, känner sig trygga, välkomna och har kul. Det bästa med LikeU är att vi är med och utformar kårverksamheten och att vi får planera aktiviteter och verka för en mer inkluderande kår.
Kontakt: uls_likeu@stud.slu.se