Hundgårdar – en förmån för medlemmar!

K9 är Kårens hundutskott som förvaltar ULS hundgårdar. Sedan 2015 finns 14
hundgårdar tillgängliga för uthyrning genom Ultuna studentkår. Dessa hundgårdar är
belägna bakom Friskis och Svettis Ultuna. Se karta och bilder på hundgårdarna längre
ned på sidan.

För att få hyra en hundgård ska du vara fullvärdig medlem i Ultuna Studentkår.

Allmän information om hundgårdarna

Hur många hundar det kan vara i varje gård beror på hundarnas storlek. Hundgårdarna är 21 m2, detta betyder att om hunden är över 55cm får det enligt 10 Kap 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter; saknr. L 102 bara vara 1 hund per gård. Hundar under 55cm i mankhöjd har möjlighet att dela gård med en annan hund under 55cm. Vill du veta mer om vad som gäller kring antal hundar i hundgårdarna kan du läsa mer på jordbruksverkets hemsida.

Hundgårdarna är inredda med hundkojor och liggpallar. Ca ⅓ av hundgården är under tak. Du har själv möjlighet att inreda ytterligare, exempelvis med filtar, halm, leksaker eller dylikt. Vi ser helst att din hund har tysta leksaker (ej pipleksaker, etc) för att minska ljudnivån och öka trivseln för resterande hundar.

Läs mer om bestämmelser kring hundgårdarna här!

Vanliga frågor

Vem får ställa sig i kö till hundgård?

För att ställa sig i kö till hundgård krävs det att du minst är stödmedlem i Ultuna Studentkår. Det är alltså okej att ställa sig i kö redan innan sin studietid vid SLU. Du som medlem i VMF kan också ställa dig i kö men behöver ha ett stödmedlemskap i ULS. Fullvärdiga medlemmar i ULS kommer dock att prioriteras först i kölistan. På grund av att kötiden är lång rekommenderar därför medlemmar i VMF att ställa sig i kö till VMF:s hundgårdar i första hand, det kan göras här: https://vmf.se/for-medlemmar/hundgardar/

Hur ställer jag mig i kö?

Du ställer dig i kö genom att fylla i formuläret längre ned på sidan eller genom att mejla uls_K9@stud.slu.se. I anmälan ska följande information finnas (vilket du skriver i formuläret under “ditt meddelande” eller i mailet):

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Inskrivningsår
 • Program
 • Hur vill du helst bli kontaktad (Mail eller SMS)

Information om hunden:

 • Namn
 • Ras
 • Födelsedatum (månad/år)
 • Kön
 • Mankhöjd
 • Kan du tänka dig att dela hundgård med en annan? (förutsatt att din hund har en mankhöjd under 55cm)

Varje år krävs det att du förnyar din köplats för att behålla den. Vi kommer att skicka ut ett mail angående detta under april månad och du förnyar platsen genom att svara på mailet. När du mailar dina uppgifter godkänner du att personuppgifterna lagras hos K9.

Hur lång brukar väntetiden till en hundgård vara?

Den kan variera men brukar vara ungefär ett år. Det sker oftast snabbast ruljans på hundgårdarna i början och slutet av terminerna. Kösystemet är baserat på turordning där hundgårdsplatsen tillfaller den som har längst kötid.

För att få en plats i hundgårdarna skickas en anmälan via formuläret nedan, där tidpunkten då anmälan skickats in läggs in i kösystemet. Du behåller din köplats så länge du är medlem i kåren, så glöm inte att betala din kåravgift!

Vad kostar det att hyra en hundgård?

Att hyra en hundgård kostar 600kr i månaden. Vill man dela hundgård (förutsagt att båda hundarna är >55cm i mankhöjd) så delas kostnaden för hyran på två. Ibland kan även en 3:e plats hyras ut i samma hundgård om hundarna är tillräckligt små för att vara 3 st/gård.

Hyran ska betalas in till kåren i förskott den 27:e varje månad.

Vad händer om jag tackar nej till en hundgård när det är min tur i kön?

Du får tacka nej till en hundgård max två gånger utan att förlora din köplats. Vid tredje tillfrågan måste du därmed tacka ja, eller så blir du borttagen ur kön.

K9 är kårens hundutskott som främst förvaltar hundgårdarna som finns tillgängliga för våra medlemmar. Förutom det anordnar K9 olika hundaktiviteter såsom promenader, träningar och föreläsningar.

Har du frågor om något som rör hundgårdarna? Kontakta utskottets ordförande nedan.

Mail K9: uls_K9@stud.slu.se

Karta till hundgårdarna

Intresseanmälan

  Vad som ska finnas med i intresseanmälan finner du högre upp under ‘’Vanliga frågor’’ > ‘’Hur ställer jag mig i kö’’