ULS organisation

Kåren vilar på tre grundpelare; utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studiesocial verksamhet. Verksamheten sker inom ca 30 utskott som engagerat sig frivilligt för att deras studietid ska bli så bra som möjligt. Det är en stor bredd på Kårens verksamhet, allt från körsång till kaféverksamhet och arbete med miljöfrågor.

Högsta instans i Kåren är kårmötet och det hålls fem ordinarie kårmöten per år. Under kårmötet finns styrelsen, som verkställer kårmötets beslut. Till sin hjälp har styrelsen dels alla utskott, men även Inspektorn, studentkårens råd och förvaltningsrådet.

 1. Kårmöte
  Högsta beslutande organet
 2. Styrelse
  Högsta verkställande organet
 3. Verksamhetsområden
  11 st som är indelade i 5 st ekonomier
 4. Utskott/Nämnder/Studieråd
 5. Förvaltningsråd
  Rådgivande, kallas av kassören när det behövs
 6. Studentkårens råd
  Rådgivande, kallas 1 gång/termin av Primus Motor

Påverka kårmötet!

Så här går kårmötet till!

Som medlem har du stor möjlighet att påverka Kårens arbete via kårmötet. Dels genom din närvaro under mötet men också genom att själv föreslå de förändringar som du tycker behövs. Detta görs lättast genom att skriva en motion. Det kan däremot vara svårt att komma igång med motionsskrivandet och därför har Kåren gjort en guide som ska underlätta dina möjligheter att påverka. Guiden hittar du i länken ovan.

Passa på att göra din röst hörd!