Ultuna Studentkår

Ultuna Studentkår är Kåren för alla studenter vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), vissa studenter vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjur (VH), vissa studenter vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och vissa studenter vid Fakulteten för skogsvetenskap (S). Veterinärstudenter och djursjukskötarstudenter har en egen kår; Veterinärmedicinska Föreningen (VMF).

Som ny programstudent får du veta mer om inskrivningen under de introducerande ”småttingveckorna”.

Livet i Kårhuset

Kårhuset är Kårens nav. Här har kårstyrelsen och flera av utskotten sina kontor. Det finns även ett bibliotek, sammanträdesrum, bar och dansgolv. På dagarna finns det möjlighet för alla att värma och äta sin lunch här. Kårhuset är ett utmärkt ställe att uppehålla sig om man vill träffa nya människor. Det råder ofta febril aktivitet i huset.

På eftermiddagar och kvällar är Kårhuset ofta fyllt med aktiviteter . Studieråden har möten, Ultunesaren jobbar med tidningen, körerna repar i dansdelen, FiQ serverar fika och BastU bastar. Detta är bara ett axplock av allt som händer!

Kårengagemang

Som sagt är Kårens verksamhet uppbyggd kring tre områden, utbildningsbevakning studiesociala frågor och näringslivs- och omvärldsfrågor. Det är alltså ett brett område och det finns något för alla. Passa på att engagera dig under studietiden för nya erfarenheter, kunskaper och bekantskaper – Det ger både minnen och vänner för livet!

Organisation

Det högsta beslutande organet är kårmötet. Det hålls fem ordinarie kårmöten varje år där man beslutar om stora frågor och håller kårval (val till olika befattningar på kåren). Kårstyrelsen är Kårens högsta verkställande organ. Kårstyrelsen består av 9 befattningar varav 3 arbetar heltid på Kåren.