Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, är beläget 3 km söder om Uppsala. Här utbildas 2000 studenter på program och kurser inriktade mot den gröna näringen. Vid SLU Ultuna utbildas agronomer inom fem olika program, civilingenjörer med två olika inriktningar, landskapsarkitekter, veterinärer och djursjukskötare samt flertalet kandidater.

Ultuna Studentkår

Ultuna studentkår är en av Sveriges äldsta studentkårer och startade omkring år 1868. Organisationen bedrivs på ideell basis av engagerade studenter och har runt 190 befattningar. För att hela tiden förbättra utbildningarna och den studiesociala miljön har Ultuna studentkår ett väl utvecklat samarbete med SLU. Kåren arbetar även aktivt med näringslivskontakter, vilket vi anser är mycket viktigt för att underlätta studenternas övergång från studentlivet till arbetslivet.

Välkomstveckorna

Alla nya studenter på SLU Ultuna börjar sin studietid med de två välkomstveckor som Ultuna studentkår anordnar. Veckorna innehåller en mängd olika evenemang med syfte att de nya studenterna snabbt ska lära känna varandra, universitetet, staden och de äldre studenterna. Välkomstveckorna är ett av de största evenemangen som Kåren anordnar och anses vara ett av de roligaste inslagen under studietiden. För att öka kvaliteten på välkomstveckorna så samarbetar Kåren med företag som vill stödja verksamheten och samtidigt marknadsföra sig.

Ultuna studentkår söker huvudsponsorer

Kåren erbjuder Er exklusiv marknadsföring under dessa två veckor

Kårens hemsida

Under dessa veckor är informationsspridningen av vad som händer på campus extremt viktig och där har hemsidan en central roll. Under veckorna kommer en egen flik presenteras på hemsidans topp innehållande all information om veckorna för nya såväl som gamla studenter. I vänstermarginalen kommer en egen länk finnas med välkomstveckornas huvudsponsorer, där ni får en egen presentation samt länk till valfri webbsida.

Kårens Tv-skärmsystem

Kåren äger ett eget TV-skärmsystem för att effektivt sprida information till studenterna. Er logotyp kommer ingå under sidan huvudsponsorer.

Pappersinformation

De nya studenterna får mycket information om välkomstveckorna som till exempel schema och olika uppdrag som ska genomföras. Er logotyp kommer finnas med på dessa papper. Om ni vill ha ytterligare marknadsföring så finns det möjlighet att skicka beachflaggor alternativt banderoller som vi kan sätta upp på campus

Ultuna studentkår söker stödsponsorer

Kåren erbjuder företag som sponsrar med önskvärda produkter exklusiv marknadsföring under dessa två veckor

Servering

Vid servering av era produkter kommer det tydligt framgå vem som sponsrar med dem. Alla praktikaliteter som att trycka upp företagslogotyper till serveringarna står Kåren för.

Exponering

Mitt på campus ligger Ultuna studentkår. Under välkomstveckorna blir kåren en naturlig samlingsplats för de nya studenterna. För att välkomna dem hålls det dagligen aktiviteter så som, idrottstävlingar, måltider och introduktion till skolans traditioner. På kvällarna blir det även pub där lättare mat serveras. Genom att ert företag erbjuder produkter till någon av dessa aktiviteter, så kommer ni att bli väl exponerade. Ert företag erbjuds affischering på kåren samt på campus under dessa veckor. Vi har även möjlighet att dela ut eventuella reklamprodukter, så som pennor m.m.


För sponsorer vänligen kontakta

Sponsringsansvarig
uls_sponsring@stud.slu.se

Christoffer-Robin VENOMALT Cederholm
Näringslivsansvarig
uls_narl@stud.slu.se