Inspektor och Hedersledamöter

Inspektor

Anna Wistedt
Anna är inspektor på kåren sedan 2020, hon arbetar på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi som universitetsadjunkt samt är programstudierektor för kandidatprogrammet Djur och Hållbarhet samt agronomprogam husdjur. Anna studerade Husdjursagronom på Ultuna och disputerade 2013. Vi är glada att Anna vill engagera sig på Ultuna Studentkår och är ärade att ha henne som inspektor.

Proinspektor

Cecilia ALMA Mark-Herbert
ALMA är Kårens proinspektor sedan 2019, hon arbetar som Universitetslektor vid Institutionen för skogsekonomi på S-fakulteten och har tidigare arbetat vid Institutionen för ekonomi vid NJ-fakulteten. ALMA är engagerad i studenter och lägger mycket tid på pedagogisk utveckling för att förbättra utbildningarna där hon är involverad. Hon utsågs dessutom till hedersledamot i Ultuna studentkår 2015 för hennes varma engagemang i Kåren och i studenterna vid SLU.


Hedersledamöter

Karin GAIA Holmgren
SLUs prorektor mellan 2016-2021. Under sin tid som prorektor visade GAIA ett stort intresse för studenternas åsikter vid det stora utvecklingsarbetet av SLUs utbildningar. Hon medverkade ständigt med glädje på ULS studentarrangemang som representant för universitetet och såg till att hålla en stark relation mellan studentkåren och universitetet.
Invald 2022

Anders GURU Danielsson
Kårens revisor mellan 1998-2022. En oerhört värdefull stöttepelare för Kårens kassörer i deras arbete med Kårens ekonomi. Via GURU får nuvarande studenter ta del av minnen och kamratskap som funnits på Ultuna under många år.
Invald 2022

Erling DRILLEN Strandberg
Inspektor 2010-2020. Anställd professor vid Institutionen för husdjursgenetik. Mycket väl insatt i Kårens verksamhet. Under DRILLENs tid som Inspektor kunde Kåren alltid räkna med hans stöd och närvaro på Kårens olika evenemang.
Invald 2022

Hans DYKERT Andersson
Anställd professor vid Institutionen för ekonomi. Delaktig i revisionsarbetet inom ULS och en hängiven middagsgäst. DYKERT har ett stort personligt intresse och engagemang i de studenter han undervisar/har undervisat vid SLU och håller gärna fortsatt kontakt med sina studenter efter studietiden. Han har under lång tid värnat om ULS verksamhet och studenternas väl på campus Ultuna.
Invald 2019

Cecilia ALMA Mark-Herbert
Forskare och lärare vid institutionen för skogens produkter. ALMA har under en lång tid talat varmt om kåren och verkat för studentkårens verksamhet, samt uppmuntrat studenter att engagera sig i Kåren. Hon har även har varit drivande i lika villkorsfrågor, vilket har varit mycket positivt för Ultunas studenter.
Invald 2015

Johan PROJEKT Rockström
Ordförande i Kåren 1989. Utsedd till Miljömäktigast i Sverige år 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt samt tilldelades priset Årets Agronom 2013 av Agronomförbundet. Höll ett mycket inspirerande högtidstal under högtidsstunden på Vårbalen 2012.
Invald 2013

Bengt HELIOS Guss
Inspektor 1999-2009. Har fått stämpeln ”mysfarbror” på Kåren och är den på SLU, förutom nuvarande inspektor, som har bäst inblick i Kårens verksamhet.
Invald 2009

Erik STABIL Wildt Persson
Ordförande i renoveringsgruppen 2002-06. Utan honom – ingen renovering!
Invald 2006

Thomas PEBBE Persson
Lång och trogen Ultuna-tjänst. Tog över efter TRULS som domare vid Kämpalekarna.
Invald 1999.

Claes BERGFAST I:son Lundin
Inspektor 1994-1999. Förnyare av inspektoratet – gjorde rollen mer aktiv.
Invald 1999

Sven-Uno SLÖÖ Skarp
Ordförande 1959-60, stor Ultuna-vän. F.d. VD och sekreterare i KSLA. Invald 1996. Pensionerades 31 maj 1999.

Lennart KARAT Hulth
Ordförande i SUS och medlem i Kårlokalnämnden. Stor vän till Kåren och en frekvent middagsgäst.
Invald 1996

Mårten TYGEL Carlsson
F.d. rektor och mycket studentvänlig. Före detta preses i KSLA.
Invald 1994

Bo PRIMÖR Andersson
Skattmästare under en rad år på 80-talet. Hjälpte Kåren mycket.
Sedan 2017 återigen skattmästare.
Invald 1988

Anders HERDEN Nilsson
Sekreterare i kårhusbyggnadskommittén. Utan honom – inget kårhus!
Invald 1976

Peter PE Edling
Ordförande 1967. Var under tre år 5:e ledamot i Styrelsen. Stor vän till Kåren.
Invald 1972

Avlidna hedersledamöter

Anders LIEMANNEN Eriksson
Anders gick hastigt och tragiskt bort den 11 april 2018 och vid Kårens minnesdag den 11 april 2019 meddelade styrelsen att de ämnade att nominera LIEMANNEN till hedersledamot vid majkårmötet, en utnämning som LIEMANNEN under lång tid gjort sig förtjänt av. LIEMANNEN var hängiven spexet, en frekvent middagsgäst och också mycket engagerad i Studentkårens Råd. Hans engagemang för Kåren har varit utöver det vanliga under hela sin tid på SLU.
Invald 2019

Olle ROCKAN Hakelius
Agronom
Invald 2006

Per-Göran ABBOT Knutsson
Inspektor mellan 1984-1994. Innehade BUDDHAs professur och verkade i hans efterföljd.
Invald 1994

Sten LOVE Ebbersten
F.d. dekanus och studentvän. Arbetade mycket för studiernas förnyelse.
Invald 1989

Birger FRIDOLIN Granström
Inspektor mellan 1974-1984. Äkta Ultunesare in i märgen.
Invald 1981

Birger URAN Svensson
Ordförande 54/55 och 5:e ledamot under en rad av år på 60- och 70-talet. Jobbade aktivt med studerandefrågor; bl a studiemedel och studentbostäder. Mycket kunnig om Kårens historia.
Invald 1970

Fajer SLUGGO Fajersson
Världsberömd veteförädlare på Weibulls. Såg bl.a till att kårordförandekedjan skänktes. Var under sin tid som ordförande initiativtagare till nordiskt samarbete.
Invald 1968

Paola Westerlund
Fru till BUDDHA
Invald 1965

Anna-Maja LASSE Svärdström
Fru till JUNKER.
Invald 1964

Olle TRULS Johansson
Invald 1962

Karl-Fredrik JUNKER Svärdström
Inspektor LHS 1949-1964
Invald 1961

Gunnar PH Torstensson
Var en av initiativtagarna till att ställa i ordning syltavallen.
Invald 1960

Carl-Gustaf PILTEN von Hofsten
En av grundarna till kårtidningen Ultunesaren.
Invald 1957

Aron BUDDHA Westerlund
LHS inspektor mellan 1934-1949. Stor studentvän. Efterlämnade Arons hus till kåren samt pengar till kamratstipendiet.
Invald 1936