Inspector and Honorary members

Inspector

Anna Wistedt
Anna är inspektor på kåren sedan 2020, hon arbetar på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi som universitetsadjunkt samt är programstudierektor för kandidatprogrammet Djur och Hållbarhet samt agronomprogam husdjur. Anna studerade Husdjursagronom på Ultuna och disputerade 2013. Vi är glada att Anna vill engagera sig på Ultuna Studentkår och är ärade att ha henne som inspektor.

Proinspector

Cecilia ALMA Mark-Herbert
ALMA has been the Union's proinspector since 2019, she works as a Senior Lecturer at the Department of Forest Economics at the S Faculty and has previously worked at the Department of Economics at the NJ Faculty. ALMA is committed to students and spends a lot of time on pedagogical development to improve the educations where she is involved. She was also named an honorary member of the Ultuna Student Union in 2015 for her commitment to the Union and to the students at SLU.


Honorary members

Karin GAIA Holmgren
SLUs prorektor mellan 2016-2021. Under sin tid som prorektor visade GAIA ett stort intresse för studenternas åsikter vid det stora utvecklingsarbetet av SLUs utbildningar. Hon medverkade ständigt med glädje på ULS studentarrangemang som representant för universitetet och såg till att hålla en stark relation mellan studentkåren och universitetet.
Invald 2022

Anders GURU Danielsson
Kårens revisor mellan 1998-2022. En oerhört värdefull stöttepelare för Kårens kassörer i deras arbete med Kårens ekonomi. Via GURU får nuvarande studenter ta del av minnen och kamratskap som funnits på Ultuna under många år.
Invald 2022

Erling DRILLEN Strandberg
Inspektor 2010-2020. Anställd professor vid Institutionen för husdjursgenetik. Mycket väl insatt i Kårens verksamhet. Under DRILLENs tid som Inspektor kunde Kåren alltid räkna med hans stöd och närvaro på Kårens olika evenemang.
Invald 2022

Hans DYKERT Andersson
Employed professor at the Department of Economics. Participated in the audit work within ULS and a dedicated dinner guest. DYKERT has a great personal interest and commitment in the students he teaches/has taught at SLU and is happy to keep in touch with his students after their studies. He has for a long time cared for ULS' activities and the students' well-being on the Ultuna campus.
Elected 2019

Cecilia ALMA Mark-Herbert
Researcher and teacher at the Department of Forest Products. ALMA has for a long time spoken warmly about the union and worked for the student union's activities, as well as encouraged students to get involved in the union. She has also been a driving force in equal condition issues, which has been very positive for Ultuna's students.
Elected 2015

Johan PROJEKT Rockström
Chairman of the Union 1989. Named the most powerful in the environment (Miljömäktigast) in Sweden in 2012 and 2013 by the magazine Miljöaktuellt and was awarded the Agronom of the Year 2013 prize by the Swedish Agronomists' Association. Held a very inspiring speech before the Spring Ball 2012.
Elected 2013

Bengt HELIOS Guss
Inspector 1999-2009. Has received the stamp "cozy uncle" at the Union and is the one at SLU, except to the current inspector, who has the best insight into the Union's activities.
Elected 2009

Erik STABIL Wildt Persson
Chairman of the renovation group 2002-06. Without him - no renovation!
Elected 2006

Thomas PEBBE Persson
Long and faithful Ultuna service. Took over after TRULS as a judge at Kämpalekarna.
Elected 1999

Claes BERGFAST I:son Lundin
Inspector 1994-1999. Renewed the inspectorate - made the role more active.
Elected 1999

Sven-Uno SLÖÖ Skarp
Chairman 1959-60, great Ultuna friend. former CEO and secretary of KSLA. Elected 1996. Retired 31 May 1999.

Lennart KARAT Hulth
Chairman of SUS and member of the Kårlokalnämnden. Great friend of the Union and a frequent dinner guest.
Elected 1996

Mårten TYGEL Carlsson
Former principal and very student friendly. Former president of KSLA.
Elected 1994

Bo PRIMÖR Andersson
Treasurer for a number of years in the 80s. Helped the Union a lot.
Since 2017 treasurer again.
Elected 1988

Anders HERDEN Nilsson
Secretary of the Union Building Committee. Without him - no union house!
Elected 1976

Peter PE Edling
Chairman 1967. Was 5th member of the Board for three years. Great friend of the Union.
Elected 1972

Avlidna hedersledamöter

Anders LIEMANNEN Eriksson
Anders passed away quickly and tragically on April 11th 2018 and at the Union's Memorial Day on April 11th 2019, the board announced that they intended to nominate LIEMANNEN as an honorary member at the May union meeting, an appointment that LIEMANNEN has long deserved. LIEMANNEN was devoted to spexet, a frequent dinner guest and also very involved in the Student Union's Council. His commitment to the Union has been extraordinary throughout his time at SLU.
Elected 2019

Olle ROCKAN Hakelius
Agronom
Elected 2006

Per-Göran ABBOT Knutsson
Inspector between 1984-1994. Held the professorship of BUDDHA and succeeded him.
Elected 1994

Sten LOVE Ebbersten
Former dean and student friend. Worked a lot for the renewal of studies.
Elected 1989

Birger FRIDOLIN Granström
Inspektor mellan 1974-1984. Äkta Ultunesare in i märgen.
Invald 1981

Birger URAN Svensson
Chairman 54/55 and 5th member in the board for a number of years in the 60s and 70s. Worked actively with student issues; including study grants and student housing. Very knowledgeable about the Union's history.
Elected 1970

Fajer SLUGGO Fajersson
Världsberömd veteförädlare på Weibulls. Såg bl.a till att kårordförandekedjan skänktes. Var under sin tid som ordförande initiativtagare till nordiskt samarbete.
Invald 1968

Paola Westerlund
Fru till BUDDHA
Invald 1965

Anna-Maja LASSE Svärdström
Fru till JUNKER.
Invald 1964

Olle TRULS Johansson
Invald 1962

Karl-Fredrik JUNKER Svärdström
Inspektor LHS 1949-1964
Invald 1961

Gunnar PH Torstensson
Var en av initiativtagarna till att ställa i ordning syltavallen.
Invald 1960

Carl-Gustaf PILTEN von Hofsten
En av grundarna till kårtidningen Ultunesaren.
Invald 1957

Aron BUDDHA Westerlund
LHS inspektor mellan 1934-1949. Stor studentvän. Efterlämnade Arons hus till kåren samt pengar till kamratstipendiet.
Invald 1936