Ekonområdet

Ekonområdet är ett av kårens studiebevakningsråd. I utskottets arbete ingår det bland annat möten med lärare, programstudierektorer och andra ansvariga för våra utbildningar. Möten där utskottet framför studenternas olika åsikter och tankar allt för att göra utbildningen bättre. Att vara del av ekonområdet betyder så klart inte att det enda man göra är att sitta och diskutera kurser! Under vanliga förhållande så arrangerar utskottet t.ex. den mycket uppskattade “Börspuben”, olika kvällskurser och annat som främjar intresset för ekonomi.
Kontakt: uls_ekonom@stud.slu.se