Inspektor och Hedersledamöter

Inspektor
Anna Wistedt
Anna är inspektor på kåren sedan 2020, hon arbetar på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi som universitetsadjunkt samt är programstudierektor för kandidatprogrammet Djur och Hållbarhet samt agronomprogam husdjur. Anna studerade Husdjursagronom på Ultuna och disputerade 2013. Vi är glada att Anna vill engagera sig på Ultuna Studentkår och är ärade att ha henne som inspektor.

Proinspektor
Cecilia ALMA Mark-Herbert
ALMA är Kårens proinspektor sedan 2019, hon arbetar som Universitetslektor vid Institutionen för skogsekonomi på S-fakulteten och har tidigare arbetat vid Institutionen för ekonomi vid NJ-fakulteten. ALMA är engagerad i studenter och lägger mycket tid på pedagogisk utveckling för att förbättra utbildningarna där hon är involverad. Hon utsågs dessutom till hedersledamot i Ultuna studentkår 2015 för hennes varma engagemang i Kåren och i studenterna vid SLU.


Hedersledamöter
Birger URAN Svensson
Ordförande 54/55 och 5:e ledamot under en rad av år på 60- och 70-talet. Jobbade aktivt med studerandefrågor; bl a studiemedel och studentbostäder. Mycket kunnig om Kårens historia.
Invald 1970

Peter PE Edling
Ordförande 1967. Var under tre år 5:e ledamot i Styrelsen. Stor vän till Kåren.
Invald 1972

Anders HERDEN Nilsson
Sekreterare i kårhusbyggnadskommittén. Utan honom – inget kårhus!
Invald 1976

Sten LOVE Ebbersten
F.d. dekanus och studentvän. Arbetade mycket för studiernas förnyelse.
Invald 1989

Bo PRIMÖR Andersson
Skattmästare under en rad år på 80-talet. Hjälpte Kåren mycket.
Sedan 2017 återigen skattmästare.
Invald 1988

Mårten TYGEL Carlsson
F.d. rektor och mycket studentvänlig. Före detta preses i KSLA.
Invald 1994

Per-Göran ABBOT Knutsson
Inspektor mellan 1984-1994. Innehade BUDDHAs professur och verkade i hans efterföljd.
Invald 1994

Lennart KARAT Hult
Ordförande i SUS och medlem i Kårlokalnämnden. Stor vän till Kåren och en frekvent middagsgäst.
Invald 1996

Sven-Uno SLÖÖ Skarp
Ordförande 1959-60, stor Ultuna-vän. F.d. VD och sekreterare i KSLA. Invald 1996. Pensionerades 31 maj 1999.

Claes BERGFAST I:son Lundin
Inspektor 1994-1999. Förnyare av inspektoratet – gjorde rollen mer aktiv.
Invald 1999

Thomas PEBBE Persson
Lång och trogen Ultuna-tjänst. Tog över efter TRULS som domare vid Kämpalekarna.
Invald 1999.

Erik STABIL Wildt Persson
Ordförande i renoveringsgruppen 2002-06. Utan honom – ingen renovering!
Invald 2006

Bengt HELIOS Guss
Inspektor 1999-2009. Har fått stämpeln ”mysfarbror” på Kåren och är den på SLU, förutom nuvarande inspektor, som har bäst inblick i Kårens verksamhet.
Invald 2009

Johan PROJEKT Rockström
Ordförande i Kåren 1989. Utsedd till Miljömäktigast i Sverige år 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt samt tilldelades priset Årets Agronom 2013 av Agronomförbundet. Höll ett mycket inspirerande högtidstal under högtidsstunden på Vårbalen 2012.
Invald 2013

Cecilia ALMA Mark-Herbert
Forskare och lärare vid institutionen för skogens produkter. ALMA har under en lång tid talat varmt om kåren och verkat för studentkårens verksamhet, samt uppmuntrat studenter att engagera sig i Kåren. Hon har även har varit drivande i lika villkorsfrågor, vilket har varit mycket positivt för Ultunas studenter.
Invald 2015

Hans DYKERT Andersson
Anställd professor vid Institutionen för ekonomi. Delaktig i revisionsarbetet inom ULS och en hängiven middagsgäst. DYKERT har ett stort personligt intresse och engagemang i de studenter han undervisar/har undervisat vid SLU och håller gärna fortsatt kontakt med sina studenter efter studietiden. Han har under lång tid värnat om ULS verksamhet och studenternas väl på campus Ultuna.
Invald 2019

Anders LIEMANNEN Eriksson
Anders gick hastigt och tragiskt bort den 11 april 2018 och vid Kårens minnesdag den 11 april 2019 meddelade styrelsen att de ämnade att nominera LIEMANNEN till hedersledamot vid majkårmötet, en utnämning som LIEMANNEN under lång tid gjort sig förtjänt av. LIEMANNEN var hängiven spexet, en frekvent middagsgäst och också mycket engagerad i Studentkårens Råd. Hans engagemang för Kåren har varit utöver det vanliga under hela sin tid på SLU.
Invald 2019

Erling DRILLEN Strandberg
Inspektor 2010-2020. Anställd professor vid Institutionen för husdjursgenetik. Mycket väl insatt i Kårens verksamhet. Under DRILLENs tid som Inspektor kunde Kåren alltid räkna med hans stöd och närvaro på Kårens olika evenemang.
Invald 2022

Anders GURU Danielsson
Kårens revisor mellan 1998-2022. En oerhört värdefull stöttepelare för Kårens kassörer i deras arbete med Kårens ekonomi. Via GURU får nuvarande studenter ta del av minnen och kamratskap som funnits på Ultuna under många år.
Invald 2022