ULLA

ULLA är Utluna Studentårs kvinnokör. ULLA har repkvällar under veckan och uppträder på olika kårtillställningar, ibland tillsammans med Ultunae Drängar på bland annat Luciamorgonen på kåren.
Kontakt: uls_ulla@stud.slu.se