Vad är studiebevakning?

Ultuna studentkårs viktigaste uppgift är att föra fram studenternas åsikter och därmed se till att utbildningarna håller god kvalitet. Genom studentkåren kan du göra din röst hörd för att utbildningarnas innehåll och kvalitet kontinuerligt förbättras. Både den nationella utbildningspolitiken och utbildningsfrågorna som drivs vid SLU har direkt påverkan på din utbildning.

Studenter vid ett universitet eller en högskola har enligt lag rätt att representera studenternas intressen i alla de olika beslutande organen på universitetet eller högskolan. Detta är en stor möjlighet för oss som studenter! Tycker du till exempel att ditt utbildningsprogram saknar något, att en kurs är särskilt framstånde eller kanske att det har varit för få laborationstimmar under en kurs, då kan kåren hjälpa dig att föra fram dessa synpunkter och driva de frågor du tycker är viktiga så att utbildningarnas kvalitet hela tiden höjs.

Som student är det viktigt att säga ifrån när man inte tycker att allt står rätt till på sitt utbildningsprogram eller på den kurs man läser. Ultuna studentkår finns till för att stötta dig och arbetar för att din utbildning skall hålla så bra kvalitet som möjligt. Kontakta gärna någon av dina valda representanter i ditt studieråd på kåren om du har frågor eller funderingar kring studenters rättigheter eller studiebevakningen på SLU. Hör också av dig om du tycker att det krånglar med någon kurs eller om du har blivit illa behandlad. Glöm heller inte bort att både lärarna och studiebevakarna på kåren tycker om att höra när en kurs är bra!

Kåren finns till för dig, genom kåren kan du engagera dig i din utbildning!

Du är också välkommen att höra av dig till vice ordförande för frågor om din utbildning via mail uls_utb@stud.slu.se

Läs mer om studieråden här!