Sittningar - studentlivets höjdpunkter!

Under terminerna anordnar klubbmästeriet sex traditionella sittningar i syltan med efterföljande 04-släpp på Kåren. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna på både sittningar och släpp. SLUSS medlemmar får däremot 20% rabatt på och även förtur till middagsbiljetter.

Om du har frågor och funderingar hittar du information om middagarna på facebook ca 1 månad innan evenemangen eller kontakta kårhusmästaren på uls_khm@stud.slu.se.

Årets stora sittningar

Vårterminen

  • Spexmiddag
  • Kamratmiddag
  • Valborgsmiddag
  • Två stycken vårbaler

Höstterminen

  • Sångboksmiddag
  • Småttingmiddag
  • Viltmiddag
  • Luciasittning