Studenthälsa

Studenkåren jobbar för att främja en god psykisk och fysisk hälsa hos studenterna. Till vår hjälp finns Studenthälsan där du kan hitta bland annat sjuksköterskor och psykologer med lång erfarenhet av studierelaterade problem som stresshantering, låg självkänsla, våga tala-problematik, prestationsångest, depression och sömnsvårigheter. De erbjuder såväl individuella samtal som kurser och workshops på olika teman. Om du behöver prata om dina eller andras alkoholvanor finns kostnadsfri alkoholrådgivning. Vänta inte för länge, det är lättare att hantera problemen i ett tidigare skede!

Kontakt Studenthälsan:

Telefon: 018-471 69 00
receptionen@sh.uu.se
https://www2.uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/

För det fysiska välmåendet så finns det vid Ultuna Studentkår en idrottsförening (ULS IF) och en friluftsförening (UFFE) som bedriver hälsofrämjande aktiviteter.

Studiemiljö

Universitetet är din arbetsplats som student och omfattas av samma lagar som alla andra arbetsplatser. Kåren har representanter i utskott som diskuterar bland annat arbetsmiljöfrågor på campus. Det kan röra allt från luftkvalité, säkerhet i laborationssalar och buller, till stolar, datorer och mikrovågsugnar i lokaler för studenter. Om du upplever att din studiemiljö inte är bra, kontakta då ansvarig för studiesociala frågor i kårstyrelsen.

Läs mer här!

Bostäder

Studentkåren engagerar sig för att fler nya bostäder ska byggas i Uppsala och försöker i samarbete med de andra kårerna i Uppsala påverka intressenter på bostadsmarknaden. ULS förvaltar inga bostäder, men det finns en stiftelse, SUSbo (Stiftelsen Ultuna StudentBostäder), som Kåren har grundat och som vi sitter i styrelsen för och har nära kontakt med. Hos SUSbo har du som är kårmedlem möjlighet att söka bostad! Här kan du hitta mer information om deras bostäder http://www.susbo.se/

Ytterligare information om bostäder kan du hitta här.