Om stipendier

Som student vid Ultuna finns det många stipendier man kan söka löpande under året. Vissa stipendier är direkt kopplade till vår studentkår i något avseende medan andra är helt externa.

På denna sida kan du hitta alla aktuella stipendier som Kåren fått in och sista ansökningsdagen visas i parentesen. Vissa stipendier har fler än ett ansökningstillfälle.

Har du frågor eller vill söka ett stipendie?
Kontakta Ultuna Studentkårs styrelses sekreterare.
Mail: uls_sekr@stud.slu.se

Kårstipendier

LHS Stipendium för behövande (15 mars)
LHS Sholarship for people in need (15 March)

Karl-Fredrik Svärdströms sångarstipendium (15 april)

Lantmännen och ULS Från Jord till Bord-stipendium (28 April)

ULS Pedagogiska Pris (10 oktober)

Aron Westerlunds kamratstipendium (1 november)

PO Lindgrens kårmötestipendium (utses av ULS styrelse)

Du har väl inte missat att SLU också ger ut stipendier?

Här hittar du stipendier från SLUs alla fakulteter.