Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet jobbar för att uppmärksamma miljöfrågor på ULS och SLU, samt förbättra kårens miljöarbete på olika sätt. Det bästa med utskottet är att man får hjälpa till att rädda världen, och ha kul samtidigt!
Kontakt: uls_hu@stud.slu.se