Kårordförande

Jakob BÆSK Larsson (Heltidsarvoderad)

Att vara kårordförande innebär att jag arbetar heltid och jag har det övergripande ansvaret för Kårens verksamhet och leder styrelsens arbete. Kårordförande ansvarar även för en stor del av Kårens kontakter med omvärlden och jag sitter även som studentrepresentant i ett flertal nämnder inom SLU. Kontakta gärna mig om du har några frågor om Kåren eller SLU!

Mail: uls_ordf@stud.slu.se
Arbete: 076-115 94 59
Privat: 073-045 13 20

Vice kårordförande

Nathalie RADIAUNT Navarrete (Heltidsarvoderad)

Jag har tillsammans med kårordförande förmånen att jobba heltid på kåren med utbildningsfrågor. Huvuduppgifterna för vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor är att leda och koordinera verksamhetsområdet Utbildningsbevakning för grundutbildning. Vidare är jag studentrepresentant i ett antal universitetsorgan och arbetsgrupper.

Mail: uls_utb@stud.slu.se
Mobil: 072-020 20 93

Kårhusmästare

Felix Enderborg (Heltidsarvoderad)

Som kårhusmästare inkluderar mina större uppgifter att leda Klubbmästeriet (festverksamheten) och ansvara för vårt vackra kårhus. Jag är även ansvarig för alla externa uthyrningar och intäkterna för dessa finansierar min lön.

Mail: uls_khm@stud.slu.se
Mobil: 070-768 20 22

Kassör

Adam Lagerfeldt (25% arvoderad)

Som styrelsekassör har jag det övergripande ansvaret för Kårens ekonomi. I arbetet ingår att bland annat betala och skriva fakturor, betala ut arvoden och bokföra affärshändelser. Jag ansvarar också för att upprätta årsbokslut och budget för nästkommande verksamhetsår.

Mail: uls_kass@stud.slu.se
Mobil: 073-350 66 65

Ansvarig för studiesociala frågor

Alma Christensson

Som studiesocialt ansvarig har jag ansvar för lika villkorsarbetet på både Kåren och SLU Ultuna. Det innebär till exempel att jag representerar er i kommittéer och grupper kopplat till detta. Tillsammans med Likabehandlingsutskottet, LikeU, verkar jag för att Kåren ska bli ännu bättre på att inkludera och välkomna alla. Jag har koll på frågor rörande studiestöd, studentförsäkringar, bostadsbidrag och annat som rör vår trygghet. Till mig kan du vända dig med frågor och synpunkter om stort som smått!

Mail: uls_soc@stud.slu.se
Mobil: 076-803 99 20

Kommunikationsansvarig

Charlotte Borgquist

Min uppgift är att se till att studenter och medlemmar har den senaste informationen från Kåren. Det innebär att sköta Kårens Facebooksida, Instagramkonto och att skicka ut veckomailet. Om du vill nå ut till Kårens medlemmar så är det mig du ska kontakta.

Mail: uls_info@stud.slu.se
Mobil: 076-163 61 41

Ansvarig för näringslivs- & omvärldskontakter

Magnus ALAN MOLIÉRE Hammargren

Som ansvarig för näringslivs- och omvärldskontakt arbetar jag främst med att skapa kontakt mellan studenter och näringslivet och på så vis underlätta övergången från studietid till arbetsliv. Jag är ordförande för näringslivsutskottet och där lägger jag ner merparten av mitt engagemang. Jag finns även som stöd till andra utskott och medlemmar när de vill anordna något som har att göra med näringslivs- och omvärldskontakter.

Mail: uls_narl@stud.slu.se
Mobil: 073-420 53 01

Sekreterare

Irma Sjöberg

Till sekreterarens ansvarsområden hör allt mellan att föra protokoll på styrelse- och kårmöten, utlysa Kårens stipendier till att administrera uthyrning av Kårens hus i Båstad, Arons Hus.

Mail: uls_sekr@stud.slu.se
Mobil: 073-374 43 10

9:onde ledamot

Alice PEPSINUM Johnn

Som nionde ledamot är jag bron mellan föregående och nuvarande styrelse. Jag fungerar som stödfunktion till resten av styrelsen med hjälp av erfarenhet. Jag ska bidra med pepp men också försöka vara en bromskloss när styrelsen riskerar att ta sig vatten över huvudet.

Mail: uls_9e@stud.slu.se
Mobil: 073-327 10 40​