Om du har frågor om din utbildningar kan du alltid vända dig till dina studiebevakare – studieråden. Alla studieråd har egna Facebooksidor där du enkelt kan ställa frågor eller få information om vad som händer i ditt studieråd. Nedan ser du vilka utbildningar respektive råd studiebevakar för.

Biologi- och mark/växtrådet (BiOM)

Mail: uls_biom@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – mark/växt
Växtodlingsprogrammet
Biologi- och miljövetenskap
Civilingenjör Miljö- och Vattenteknik (För kurser vid SLU)

På avancerad nivå:
EnvEuro
Soil, Water and Environment/Soil and Water Management
Plant Biology

Livsmedelsrådet (BioLivs)

Mail: uls_biolivs@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom-livsmedel
Livsmedelsprogrammet
Civilingenjör i energisystem (för kurser vid SLU)

På avancerad nivå:
Sustainable Food Systems

Husdjursrådet

Mail: uls_djur@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – husdjur
Djur och Hållbarhet
Etologi och djurskydd

På avancerad nivå:
Animal Science

Ekonområdet

Mail: uls_ekonom@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – ekonomi
Agrar ekonomi
Ekonomi – hållbar utveckling
Politices kandidat – hållbar utveckling

På avancerad nivå:
Agricultural Economics and Management
Environmental Economics and Management
Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)

Landsbygdsutvecklingsrådet (LBU)

Mail: uls_lbu@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – landsbygdsutveckling
Samhällsutveckling – Landsbygd

På avancerad nivå:
Sustainable Development
Rural Development and Natural Resource Management
Environmental Communication and Management

Landskapsrådet

Mail: uls_land@stud.slu.se

På grundnivå:
Landskapsarkitekt – Uppsala
Landskapsingenjör – Uppsala

På avancerad nivå:
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Skogsrådet

Mail: uls_skog@stud.slu.se

På grundnivå:
Skogsekonomi

På avancerad nivå:
Masterkurser som ges på Jägmästarprogrammet i Uppsala