ULS arbetar på olika nivåer för att öka medvetandet och förståelsen av ett aktivt lika villkorsarbete. Dels inom kåren men också på universitetet, för alla som jobbar med studenter och studentrelaterade frågor. Här kan du läsa mer om Lika villkor på SLU.

Om du eller någon annan i din närhet blir illa behandlad eller felaktigt bemött av en lärare, medstudent eller annan personal finns Kåren och Ansvarig för studiesociala frågor i styrelsen där för att stötta och hålla koll på dina rättigheter. Läs mer om Kårens arbete för likabehandling i vår värdegrund!

Värdegrund 2020

Ultuna studentkårs arbete med lika villkorsfrågor