Lunchföreläsning

Ultuna Studentkårs Näringslivsutskott välkomnar er att hålla en lunchföreläsning för studenterna på Sveriges Lantbruksuniversitet campus Ultuna, Uppsala. Lunchföreläsningen pågår en timme då ni presenterar ert företag och/eller ett intressant ämne med koppling till er verksamhet. Föreläsningen avslutas med att studenterna kan ställa frågor till er. Vi funktionärer på Kåren står för alla praktiska förberedelser som bokning av lokal och mat, marknadsföring av evenemanget samt hjälper till under och efter lunchföreläsningen. Studenterna som utbildas på SLU kommer i framtiden att arbeta som nyckelpersoner inom de gröna näringarna. En lunchföreläsning är ett utmärkt tillfälle för er att komma i kontakt med studenterna.

Utbildningar på SLU - Ultuna

Agronom (270/ 300hp)

 • Agronom ekonomi
 • Agronom husdjur
 • Agronom landsbygdsutveckling
 • Agronom livsmedel
 • Agronom mark/växt

Master (300hp)

 • Civilingenjör i energisystem
 • Civilingenjör i miljö- och vattenteknik
 • Landskapsarkitekt

Kandidat (180hp)

 • Biologi och miljövetenskap
 • Ekonomi Hållbar Utveckling
 • Politices 
 • Etologi och Djurskydd
 • Skogsekonomi

För mer information och/eller planering av evenemang kontakta oss gärna via mejl eller telefon
På grund av rådande situation sker för tillfället samtliga föreläsningar digitalt. Har du frågor, kontakta

Julia Elfström
Näringslivsansvarig
070-384 34 63