Lunchföreläsning

Ultuna Studentkårs Näringslivsutskott välkomnar er att hålla en lunchföreläsning för studenterna på Sveriges Lantbruksuniversitet campus Ultuna, Uppsala. Lunchföreläsningen pågår en timme då ni presenterar ert företag och/eller ett intressant ämne med koppling till er verksamhet. Föreläsningen avslutas med att studenterna kan ställa frågor till er. Vi funktionärer på Kåren står för alla praktiska förberedelser som bokning av lokal och mat, marknadsföring av evenemanget samt hjälper till under och efter lunchföreläsningen. Studenterna som utbildas på SLU kommer i framtiden att arbeta som nyckelpersoner inom de gröna näringarna. En lunchföreläsning är ett utmärkt tillfälle för er att komma i kontakt med studenterna.

Utbildningar på SLU - Ultuna

Agronom (270/ 300hp)

 • Agrar Ekonomi
 • Djur och hållbarhet
 • Livsmedelsprogrammet
 • Samhällsutveckling -landsbygd
 • Växtodlingsprogrammet

Master (300hp)

 • Landskapsarkitekt
 • Civilingenjör i energisystem
 • Civilingenjör i miljö och vattenteknik

Kandidat (180hp)

 • Biologi och Miljövetenskap
 • Ekonomi -hållbar utveckling
 • Etologi och Djurskydd
 • Landskapsingenjör
 • Politices kandidat -hållbar utveckling
 • Skogsekonomi

Masterutbildningar

 • Agricultultural Economics and Management
 • Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis
 • Animal Science
 • EnvEuro
 • Enviromental Communication and Management
 • Environmental Economics and Management
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
 • Livsmedelstillsyn
 • Plant Biology for Sustainable Production
 • Rural Development and Natural Resource Management
 • Soil, Water and Environment
 • Sustainable Development
 • Sustainable food system​

För mer information och/eller planering av evenemang kontakta oss gärna via mejl eller telefon

Ida Frankenberg
Näringslivsansvarig
uls_narl@stud.slu.se
070-597 59 85