Inte student men vill stötta Kårens verksamhet?

För att behålla kontakten med Ultuna studentkår och samtidigt stödja det arbete som kårens funktionärer frivilligt lägger ner, så vill vi varmt välkomna Dig som stödmedlem. Du kan även välja att bli stödmedlem innan du påbörjat dina studier på SLU om du vill ta del av de förmåner man får som stödmedlem. Du får prenumeration på Ultunesaren och Kåren får ett ovärderligt stöd och en länk ut i stora världen!

Stödmedlemsskapet kostar 250 kr/termin och går liksom de studerandes medlemsavgifter direkt till hjärtat av kårens verksamhet!

Tack för att just DU väljer att aktivt visa ditt stöd!

BLI STÖDMEDLEM

Här kan du själv skriva in dig som stödmedlem