Bo hos SUSbo - Campusnära bostäder

Du får som kårmedlem möjlighet att bo i de populära bostäderna på Gälbo och Kronåsen via Stiftelsen Ultuna Studentbostäder (SUSbo). Läs mer om detta på susbo.se.


Rabatter hos många företag

Som kårmedlem får du en rad olika rabatter hos våra samarbetspartners:

10 % på alla varor.


25 % på MUSH vaisto, uppdateras 1-2 gånger per termin. Få din personliga rabattkod genom att gå ner till Kåren och skriv upp dig på listan som finns vid Kårkansliet.


Middagar och Evenemang

Som medlem har du 20 % rabatt på och dessutom förtur till middagsbiljetter, studieresor, spexbiljetter m.m. 


Har du hund? Kåren har hundgårdar på campus!

Som Kårmedlem har du möjlighet att ansöka om att få en hundplats i ULS hundgårdar. Du behöver vara kårmedlem både för att köa till en hundgårdsplats och för att få hyra en.


Stipendier

Som student vid Ultuna och som kårmedlem finns det många stipendier man kan söka löpande under året. Vissa stipendier är direkt kopplade till vår studentkår i något avseende medan andra är helt externa.

Här kan du hitta aktuella stipendier att söka!


Hyra Kårhuset och Aron Hus i Båstad

Som medlem kan du hyra Kårens lokaler till förmånliga priser! Klicka här för att läsa mer.

Arons Hus, som donerades till Kåren av Aron och Paola Westerlund 1977, ligger 400 m från Centercourt i Båstad. Det finns tre sovrum och ytterligare sovmöjligheter. Som medlem har du förtur vid utlottningen av sommarveckorna och dessutom lägre hyra hela året. Läs mer här!


Vill du gå på examensbal?

När du äntligen tar examen är du som medlem välkommen som examenstagare på examenspub, fotografering, högtidsstund och bal.