Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet ansvarar för kårens kontakt med näringslivet. Det innebär att utskottet hanterar frågor som rör avtal, sponsring, evenemang, annonsering och studiebesök. Näringslivsutskottet är perfekt för dig som har idéer kring hur kåren kan utvecklas gällande kontakten med näringslivet. Har du idéer på företag som vi kan ha studiebesök hos? Du kanske har tankar kring hur vi ska hantera sponsrade medel? Då är detta rätt utskott för dig – du kommer få möjligheten att knyta kontakter inom näringslivet.
Kontakt: uls_narl@stud.slu.se