Bli medlem/Become a member

Ditt medlemskap spelar roll!

Här kan du registrera dig som ny medlem eller få fram betalningsuppgifter för att förnya ditt medlemskap.
Är du ny student och skriver in dig som medlem? Glöm inte att spara kvittomailet för att enkelt kunna visa upp det första dagen på utbildningen, då minskar risken för kö vid inskrivningen!
Notera att veterinär- och djursjukskötarstudenter inte kan vara studerandemedlemmar hos Ultuna Studentkår. Detta gäller även studenter från andra campus.

Det finns tre typer av medlemskap till Ultuna studentkår:
  • Läsårsmedlemskap, medlemskapet är terminsbundet. Köper du på höstterminen gäller medlemskapet för HT/VT.
  • Halvårsmedlemskap, medlemskapet är terminsbundet och gäller för en termin. Var noga och kolla så att du köper för rätt termin.
  • Stödmedlem, Finns både för helår och halvår, är terminsbundet.

För dig som köper stödmedlemskap är det viktigt att kolla efter så du köper för rätt termin.

Om du köper helårsmedlemskap under sommaren kontrollera att du köper för HT/VT.

För dig som studerar är det viktigt att kolla så du väljer medlemskap för ”Studerandemedlem”. Hittar du inte ”studerandemedlem” kan det vara så att du redan har ett medlemskap, kontakta Kårkansliet vid frågor.

Vid problem eller frågor, kontakta Kårkansliet (KK)
uls_kans@stud.slu.se
Tel.nr: Uppdateras snart

Bli medlem här

  • Läsårsmedlem 500kr
  • Halvårsmedlem 250kr
  • Stödmedlem 250kr/termin

Vilka förmåner har du som medlem? Det kan du läsa om här!


Your membership matters!

Here you can register as a new member or obtain payment information to renew your membership.
Are you a new student and entering as a member? Remember to save the receipt email to easily show up the first day, which reduces the risk of queuing at enrollment!

There are three types of membership to Ultuna Student Union
  • Full-year membership (Helårsmedlemskap), the membership is bound by semesters. If you purchase membership during autumn the membership applies to AUTUMN/SPRING.
  • Half-year membership (halvårsmedlemskap), the membership is tied to a specific semester. Be sure to check that you purchase for the correct semester.
  • Support Member (stödmedlemskap), is available for both the full year and half year, it is bound to semesters. This is mainly for people that don’t study at SLU but wants to stand in a queue for an apartment at SUSBO.

For new students

For those who purchase the support membership before you start studying at SLU, make sure you buy support membership for the right semester. The same applies if you start in the SPRING.
If you buy the full-year membership in the summer make sure you buy for AUTUMN/SPRING.

For problems or questions, please contact Kårkansliet ( KK)
uls_kans@stud.slu.se
Tel.nr : Will be updated soon