Stipendier

  • My New Slide

Om stipendier

Som student vid Ultuna finns det många stipendier man kan söka löpande under året. Vissa stipendier är direkt kopplade till vår studentkår i något avseende medan andra är helt externa.

På denna sida kan du hitta alla aktuella stipendier som Kåren fått in och sista ansökningsdagen visas i parentesen. Vissa stipendier har fler än ett ansökningstillfälle.

Aktuella kårstipendier

LHS Stipendium för behövande (15 mars)

LHS Sholarship for people in need (15 March)

DeLaval International AB:S resestipendium (30 april)

Swedbanks och ULS miljö-/landbygdsstipendium (1 april)

Karl-Fredrik Svärdströms sångarstipendium (15 april)

Lantmännen och ULS från jord till bord-stipendium (1 november)

ULS Pedagogiska Pris (10 oktober)

Aron Westerlunds kamratstipendium (1 november)

PO Lindgrens kårmötestipendium (utses av ULS styrelse)