Att alla studieråd har en studiesocialrepresentant. Det innebär att det går bra att höra av dig till ditt studieråd om du har tankar om den studiesociala miljön på din utbildning. Studierådens studiesociala representanter sammanstrålar på möten där bland annat studiesocialt ansvarig och studerandeskyddsombud är med. Om du vill höra av dig direkt till kårens ansvarige för studiesociala frågor eller kårens studerandeskyddsombud går det också bra. 

 Kontaktuppgifter: 

 Studiesocialt ansvarig: uls_soc@stud.slu.se 

Studerandeskyddsombud: uls_skydd@stud.slu.se 

Biologi- och mark/växtrådet (BiOM): uls_biom@stud.slu.se 

Livsmedelsrådet (BioLivs): uls_biolivs@stud.slu.se 

Husdjursrådet: uls_djur@stud.slu.se 

Ekonområdet: uls_ekonom@stud.slu.se 

Landsbygdsutvecklingsrådet (LBU): uls_lbu@stud.slu.se 

Landskapsrådet: uls_land@stud.slu.se 

Skogsrådet: uls_skog@stud.slu.se