Valberedningen

Valberedningen har som huvudsyfte att ordna med invalen till befattningar som sker på våra kårmöten. Utskottet gör valsedlar, räknar röster samt presenterar resultaten.
Det är även valberedningen sätter även upp de gula vallistorna. Arbetet är ganska enkelt att dela upp på ett effektivt sett.
Det bästa med utskottet är att det är ett mycket meriterande utskott som både är lärorikt, intressant och inte allt för tungt.
Kontakt: uls_val@stud.slu.se