Ultuna Studentkårs Idrottsförening (ULS IF)

Ultuna Studentkårs Idrottsförening har till uppgift att bland studenterna vid Ultuna studentkår väcka, uppehålla och höja intresset för idrott. ULS IF ansvarar även för idrottshallen Syltan som ligger på Campus Ultuna.
Kontakt: uls_if@stud.slu.se