Traktorutskottet (TraktU)

Traktorutskottet har som huvuduppgift att ta hand om Kårens traktor, en Volvo BM Victor årsmodell -58 och ser till att han alltid är i brukbart skick.

Utskottet ansvarar för att traktorn alltid står på tomgång utanför Syltan inför Kårens större middagar samt säljer andelar i traktorn.
Det bästa med utskottet är att vi får köra traktor när vi vill!
Kontakt:
uls_traktu@stud.slu.se