Ultimat

UltiMat är en studentdriven förening som arbetar för en hållbar matproduktion, distribution och konsumtion. Via Ultimat kan en beställa ekologisk mat från producenter i och runt Uppsala. Kooperativet drivs av medlemmarna, men har en styrelse som har det yttersta ansvaret för att föreningens mål uppfylls och att verksamheten flyter på.
Kontakt: ultimat@stud.slu.se
Mer info finns på våran hemsida!