Kulturutskottet (KulU)

Kulturutskottets syfte är att ordna olika evenemang på Ultuna och omkring Uppsala i syfte att uppmärksamma Uppsalas kulturliv. Tidigare har det anordnats ölprovning, studiebesök och finsk bastu tillsammans med Bastuutskottet bland annat. Det bästa med utskottet är att det tillåter all form av kreativitet, det är endast fantasin som sätter gränserna!
Kontakt:
uls_kulu@stud.slu.se