Småttingkommittén (SMK)

Småttingkommittén ansvara för att planera och genomföra Småttingveckorna var höst. Utskottet arbetar tätt tillsammans med Fadderiet, Master Committee (MC), Internationall Committee (IC) och Jynsansvarig.
Kontakt: uls_smk@stud.slu.se