Styrelsen

Ultuna studentkårs styrelse är kårens högst verkställande organ, och har som syfte att driva kårens verksamhet utifrån Kårmötenas beslut. Styrelsen verkar och arbetar inom många olika områden och sammankallar kårens alla utskott i olika möten och arbetsgrupper.
Kontakt: uls_ordf@stud.slu.se