Planteringsutskottet (PlantU)

Planteringsutskottet har ansvar för kårhusets växter, organisera evenemang likt växtvandringar och studiebesök på plantskolor samt köpa in nya växter till kårhuset.
Kontakt:uls_plantu@stud.slu.se