Marknadsföringsutskottet (MarkU)

Marknadsföringsutskottets huvudsakliga uppgifter är väldigt spridda. Vår fotograf har som uppgift att fotografera på kårens olika event, kårdesignern gör olika affischer, webbmästaren sköter kårens hemsida, avelskalenderansvarige gör vår avelskalender. I övrigt marknadsför vi kåren och dess utskott på olika sätt.
Det bästa med utskottet är att vi får se alla roliga bilder från sittningarna som inte är av publicerbar karaktär…
Kontakt: uls_marku@stud.slu.se