Fadderiet

Fadderiets uppgift är att vara med och planera välkomstveckorna och se till att alla nya studenter (småttingar) får det bästa möjliga välkomnandet till SLU och Ultuna studentkår. Det bästa med oss är att vi alltid är snälla, hjälpsamma och glada. Det är vi som ser till att alla nya studenter känner sig extra välkomnade och hemma på Ultuna.

Vill du veta mer? Fråga, ring eller mejla någon av faddrarna!

Hufvudfadder: uls_huvudfadder@stud.slu.se

Faddrarna: uls_fadderiet@stud.slu.se