Landsbygdsutvecklingsrådet (LBU)

Landsbygdsutvecklingsrådet är ett av kårens studieråd. Utskottets huvudsakliga uppgift är att studiebevaka, men även att hitta på annat kul och viktigt för våra landisar såsom panelsamtal, alumnikvällar och landisfika. Studiebevakningen sker dels genom genom alla kursutvärderingar som sedan återkopplas till kursansvariga, där målsättning är att förbättra och utveckla kurserna ni läser. Utskottet diskuterar även utbildningarna i programråd och har löpande kontakt med programstudierektorerna.
Kontakt: uls_lbu@stud.slu.se