International Committee (IC)

The International Committee (IC) welcome new exchange and international Master students from all over the world to their new adventure at SLU. We give them practical information and support, but also organise nice activities! Our activities focus both on getting to know Uppsala and Sweden, as well as getting to know the other international and Swedish students. Some examples of activities in the earlier years are hikes, pubcrawls, BBQs and the fantastic trip to Lapland.

Internationella kommitéen (IC) välkomnar utbytes- och masterstudenter från hela världen till deras nya äventyr här på SLU. Vi ger dem praktisk information och stöd, men anordnar också många roliga aktiviteter. Fokus i våra aktiviteter ligger på att lära känna Uppsala och Sverige, samt att lära känna andra internationella och svenska studenter. Några exempel på aktiviteter som vi har haft tidigare är vandringar, pubrundor, grillningar och den fantastiska resan till Lappland.