Fikautskottet (FiQ)

FiQ har som huvudsyfte att baka och hålla Café på Kåren där utskottet säljer sitt fika. Utskottet brukar även baka till Luciabalen och Vårbalen, och ibland samarbetar de med andra utskott som vill ha fika på sina evenemang. Det bästa med FiQ är att vi hänger och bakar tillsammans och får dessutom chansen att träffa många trevliga personer på vårt Café. Det blir även en del fika…
Kontakt: uls_fiq@stud.slu.se