International Association of Students in Agricultural and related sciences (IAAS)

IAAS mission är att främja utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer, och att förbättra den ömsesidiga förståelsen mellan studenterinom jordbruks- och relaterade vetenskapsämnen över hela världen. Detta uppfylls genom att utskottet anordnar aktiviteter och möten medlemsländerna emellan, samt genom det utbytesprogram IAAS deltar i. Med hjälp av utbytesprogrammet har studenter möjligheten att åka på praktik utomlands.
Kontakt: uls_iaas@stud.slu.se