Klubbmästeriet (KM)

Klubbmästeriet är utskottet som planerar, utför och arbetar på alla kårens sittningar. Vi ansvarar även för pubar på kåren tillsammans med andra utskott. Dessutom sköter vi om vårt kära kårhus!  Att arbeta i KM är väldigt kul och givande! Att stå på rätt sida om baren och slunga drinkar eller planera och utföra sittningar är inte bara kul och ger erfarenhet utan arbete i ett helår med KM ger 4 gratis fester och 1 gratis bal när man fullföljt sitt uppdrag!
Kontakt: uls_km@stud.slu.se