Husdjursrådet

Husdjursrådet är ett av kårens studieråd. Utskottets viktigaste uppgift är att gå igenom de kursvärderingar som ni studenter fyller i efter varje kurs. Husdjursrådet studiebevakar för de kurser som läses av Djur och hållbarhet, Etologi och djurskydd samt Animal Science mastersprogrammet. Studierådet fungerar som en länk mellan er studenter och institutionen.

Om ni inte vill vända er direkt till lärare eller kursledare kan ni alltid komma till oss med frågor och synpunkter om kurserna ni läser! Vi representerar er studenter på möten med programstudierektorer och institutionsstudierektorer.

I rådet finns alltid en masteransvarig, en studiesocialt ansvarig samt en försöksdjursansvarig som deltar i möten med SLU:s Försöksdjursnämnd. Som ledamot i Husdjursrådet är du med och säkrar utbildningskvalitén samtidigt som du får en inblick i vad som sker ”bakom kulisserna” på kurserna du läser. Förutom detta får du tillsammans med ett gött gäng anordna aktiviteter såsom alumnikvällar, studiebesök och pubar. Viktigt och kul!
Kontakt:uls_djur@stud.slu.se