Redaktionen för Ultunesaren

Redaktionen för Ultunesaren har som uppgift att producera kårtidningen Ultunesaren med allt vad det innebär: skriva, fota, illustrera och layouta. Varje år trycks fyra nummer som ges ut till alla kårmedlemmar. Det bästa med utskottet är att kunna få inside-information innan alla andra och möjligheten till samarbete med andra utskott på kåren.

The editorial staff of Ultunesaren produce four numbers of the union’s magazine every year which get sent out to all of the union members. The best thing about our committee is that we get the inside information before anyone else and can cooperate with other committees often.
Kontakt: uls_ult@stud.slu.se