Dataskyddsombud

Kårens dataskyddsombud verkar för att informera och ge kårens utskott råd om GDPR samt hur information och personuppgifter ska behandlas.
Kontakt: uls_Data@stud.slu.se