Controllerenheten

Controllerenheten har som syfte att agera som stödjande, rådgivande och bevakande funktion för Kårens ekonomiska frågor, främst till Kårens styrelse, förvaltningsrådet och Kårens kassörer.