Doktorandrådet

Doktorandrådet (DR) är Kårens organ för frågor rörande forskning och forskarutbildning samt övrigt som berör de forskarstuderande vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). DR består av en styrelse samtrepresentanterfrån samtliga institutionerinom fakulteten. DR:sstyrelse består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med ansvar för ekonomi, sekreterare och en ledamot, samt eventuellt adjungerade ledamöter.

DR är representerat i SLU:s samlade studentkårers(SLUSS:s) doktorandnämnd (DN), fakultetsnämnden (FN), forskarutbildningsnämnden(FUN), forskarutbildningsrådet(FUR), docentnämnden och rådet för fortlöpandemiljöanalys(FoMAR).Tillsammansmed övriga doktorandråd vid SLU väljs också representant till SLU:sstyrelse, SLUSS, forskningsrådet, NOVA, Sverigesförenade studentkårers(SFS) doktorandkommitté och Sveriges doktorander (S-dok).
Kontakt:uls_doktorand@stud.slu.se