Ceremoni och Traditionsutskottet (TradU)

Huvudsysslor: TradU anordnar högtidsstund och bal för alla examenstagare samt förvaltar kårens historia vilket inkluderar inte minst fanor, kanoner och kårens grav. Sprider glans och elegans över både campus och Uppsalas södra flank.
Det bästa med oss är att vi får bära högtidsdräkt oftare än årstiderna växlar.
Kontakt:
uls_ceremoni@stud.slu.se