Biologi- och mark/växtrådet (BioM)

BiOM är ett av kårens studieråd. Utskottets viktigaste uppgift är att gå igenom de kursvärderingar som ni studenter fyller i efter varje kurs. BiOM studiebevakar för de kurser som läses av Agronom Mark/Växt, växtodlingsprogrammet, Biologi- och miljövetenskap, Civilingenjörsprogrammet för Miljö- och vattenteknik (kurser som ges på SLU), EnvEuro, Soil Water and Environment och Plant Biology for Sustainable Production. Utöver studiebevakning anordnar BiOM även alumnikvällar, studiebesök och pubar. Som ledamot i BiOM är du med och säkrar utbildningskvalitén samtidigt som du får en inblick i vad som sker ”bakom kulisserna” på kurserna du läser.
Kontakt:uls_biom@stud.slu.se