Bioteknolog- och livsmedelsrådet (BioLivs)

Vi i Biolivs är kanske det minsta studierådet, men vi är säkerligen det bästa! Vi håller koll på programmen: livsmedelsagronom, livsmedelsprogrammet och master-programmet SFS. Vi anordnar också alumnkvällar, olika former av samkväm och agerar som bollplank för studenter. Så gå med i vårat utskott om du vill göra skillnad! 

We in Biolivs may be the smallest student council but we are surely the best! We make sure that the programs agricultural food science and the master-program SFS hold up their standards. We organize alumni evenings, social events and listen to students to make our programs better. So, join us if you are studying on of our programs and wants to make a change!
Kontakt: uls_biolivs@stud.slu.se