Likabehandlingsutskottet (LikeU)

Huvudsysslor: Se till så att alla känner sig inkluderande på kåren. Bland annat arbetar vid med kårens värdegrund, håller i workshops och välkomnar nya studenter.  Vårt mål är att kåren och Campus Ultuna ska vara en plats där alla trivs, känner sig trygga, välkomna och har kul.

Befattningar: Ordförande, vice ordförande samt 4 ledamöter

Bästa med oss: Att vi är med och utformar kårverksamheten och att vi får planera aktiviteter och verka för en mer inkluderande kår.

Vill du veta mer? Hör av dig till ordförande uls_likeu@stud.slu.se