Likabehandlingsutskottet (LikeU)

Huvudsysslor: Arbeta för likabehandling på SLU och på kåren, tillsammans med andra utskott planera aktiviteter som främjar likabehandling på SLU, hålla i workshops för de andra utskotten, ta hand om LikeU-lådan där alla får dela med sina tankar och åsikter.
Poster: ordförande, 5 ledamöter
Bästa med oss: Varje veckomöte där vi tillsammans planerar våra aktiviteter diskuterar och fikarlikabehandling på SLU och på kåren, tillsammans med andra utskott planera aktiviteter som främjar likabehandling på SLU, hålla i workshops för de andra utskotten, ta hand om LikeU-lådan där alla får dela med sina tankar och åsikter.