Kulturutskottet (KulU)

Huvudsysslor: Ordna olika events i och omkring Uppsala i syfte att uppmärksamma Uppsalas kulturliv.

Befattningar: Ordförande och fem ledamöter.

Bästa med oss: Ett utskott som tillåter all form av kreativitet, det är endast fantasin som sätter gränserna!