Lantbruksutskottet (LantU)

Lantbruksutskottets huvudsakliga uppgift är att verka som kårens länk mellan den agrara omvärlden och studenterna. Utskottet verkar för att studenterna ska få inblick i lantbruksbranschen och få möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare inom den agrara sektorn genom årliga företagsträffar. LantU informerar även om aktiviteter med agrar anknytning som arrangeras i närområdet som kan vara till intresse för studenterna.
Det bästa med utskottet är att vi arrangerar Proppmorgonen under småttingveckorna!
Kontakt: uls_lantu@stud.slu.se